Héttorony irodalmi magazin
HírekÍrásokGyereksarok Torony KommentekNaplókMédiatárKeresőTagjainkSúgó
Rekviemek halottainkért
H.Pulai Éva, 2018. október 31., szerda, 18:00

Alkonybibor; sötétlő cipruságon / a nyugvó nap mosolygó fénye reszket… / Valaki jön, mély gyászban, haloványon, / és néz, csak néz, néz egy ledőlt keresztet. (Kosztolányi Dezső: A temetőben)

 

 


 

 

 

Zelk Zoltán: Halottaim

 

Izgatottabbak az élőknél,

nem ölelnek, csak hadonásznak,

úgy szeretnek, csak fenyegetnek,

ujjukkal szívemre mutatva

számonkérik mindenegy percem,

mit gyűjtöttem haláluk óta.

Az vagyok nékik, aki vélük,

aki akkor, közöttük voltam –

bánják is ők, ha térdig járok

a vénség lekaparhatatlan,

csontomra száradó sarában:

ők futni vágynak, én is fussak!

ők táncot vágynak, én is járjam

az ifjúság jeges lépcsőit,

a hegedűszó meredélyét!

Velük, velük, velük, tapodtat

se nélkülük, én lettem hűtlen,

én hagytam el a régi udvart,

én álltam föl a régi asztal

mellől, melyet ők körbe ültek

a lámpafény holdudvarában.

Velük a földön és a földben —

ez a parancs. S hogy ne feledjem:

aki lányra ha még ránézek,

fölírják annak homlokára,

csikorgó maradék szavamra,

süllyedő, horpadt egeimre,

holnap leomló falaimra.

 

 

 

Gelléri Andor Endre: Varázsló segíts

 

A présházban gyertyák lobogtak; a hatalmas mellkasú Thier jött velem inni, de estefelé elszomorodott. Táncoló gyertyafényben már horkolt az egész szüreti társaság; meglobbanó világa Thier arcán szánalmas szomorúságot mutatott. Néha vádlón rámsandított: - Ördög! Újra elcsaltál a haldokló feleségem mellől, s az éjszakán keresztül, a présház nehéz gőzén keresztül is hallom szörnyű köhögését: kh... khe...

Thier szeméből részegen szivárogtak a könnyek. Valami ködös, rég elmaradt Május jutott eszébe, amikor először fogta át felesége derekát, s a gyertyák úgy lobogtak előtte, mint a lánynak ijedt, védekező szemei.

Tántorogva fölállt, s a lángok felé fújt: - Emlékszel a gyenge lombsuhogásra, Thier? - és hirtelen fölzokogott.

Szótlanul mentünk ki a présházból.

Őszi tájon haladtunk át hallgatagon, balról a sötét temető hevert, néma magvakat rejtve. Lomha mezők amott, végüknél ég felé suhanó lankákkal, amik heggyé varázsolódtak át a felhők táján.

Hogy lerázzam Thier sírós, önmagát vádló hangulatát, dalba kezdtem, énekeltem, gyujtogattam a jókedv máglyáit. Hol a föld kérge alá bujt a gondolatom, hol becsúsztam a fák törzsébe és végigkerengtem az évgyűrűkön. S a lombok között csüggeszkedett a lelkem, mozdulatlan levélként. Majd álmélkodva megmásztam az ürt és csillag lettem és tisztán láttam Thiert és jómagamat is, amint egymás mellett, szótlanul baktatunk... aztán a magasságokból egyszerre csak beszédbe pottyantam vissza:

- Te, Thier... hát mivel lehetne megvigasztalni azt az asszonyt?... Én azt hiszem, hogy csak azzal, ha friss szívet adnál néki, új tüdőt, új anyát, aki ma szülné világra, hogy elkerülhesse ezt a robotos sorsot, ami idejuttatta a haldokláshoz...

Megráztam a vén cimborát: - Te, azt mondta az Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra... és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon... érted-e, Thier, minő jogok ezek? Próbáltál már uralkodni, Thier, mint az Isten? Hogy a kezedben vihesd az új életet, az új szívet, a tüdőt, ajándékul a betegnek?

Könnyes pilláival rámbámult, majd rövid hallgatás után lassan kimozdult a biblia szavai közül, eltávolodott tőlem, lehajtott fővel ment, mint aki mindent megfontolt immár. Belecsapott a sötét mezőbe, kutatva lehajolt és egy virágszállal jött vissza.

Én erre szótlanul megfogtam a kezét, nem kérdeztem semmit, hanem visszamentem vele a mezőre. És a fülébe súgtam valamit az Istenről... Aztán lehajoltunk a sötétbe, inkább a lelkünkkel kerestük meg a virágokat a nagy árnyak alatt, álmukban oltva ki életüket. És mikor már csokraink voltak és lombjaink egy halomban, én még egy maroknyi földet téptem ki füvestül és Thiernek adtam. Megálltunk a régi zsidó temető mellett és Thier már megértőn mosolygott:

- A virágokat...

- Khe, khe, - feleltem felesége köhögését utánozva és ő csak bólintott és alázatos szeretettel megölelt.

Ekkor lágy lettem, alig volt hangom. Csak forró lehellet szállt belőlem, szerelmesen az emberiség, a betegek iránt.

- Most hazavisszük, jó Thierem, beteg feleségednek a mezőt... a te egy szál virágod tanácsolta ezt nekem, Thier. Elvisszük a mezőt illatozni és én föléföstöm az eget szép szavakkal... majd nagyot lélekzik tőle az asszony.

Thier csak könnyezett és fogta a kezem... most elfutotta nagy testét a boldog nevetés: - Ezért, brümmögte, ezért járok veled mindig!

S nevetve állt elém, hogy nedves füvet és gyönge virágokat rakjak az arcára, a homlokára koszorút adjak, a vállait zöld lombokkal takarjam és iszalaggal fonjam át vastag lábait. Egy csomó illatos szénát szorítottam még a hóna alá s magam is virágdíszbe bujtam. Thier hangos örömmel táncolt előttem az úton és hirtelen kedve támadt lekapkodni az ég minden csillagát és a felhők fátylait.

Lefogtam: - Ne szórd el magadról a földi dolgokat - mondtam feddőn -, s az égieket csak bízd rám. És ne szólj egy szót se, míg haza nem érünk. Csak zavarnál vele.

Így bandukoltunk hazafelé a szüretről... Én forrón imádkoztam az éghez, hogy segítsen ez egyszer varázslónak lennem, akinek az ajkáról cirkuszi láng helyett nyugodt felhő és boldog táj röppen elő. S az ősz, a méla szín, a távoli szüretek vidámságának alig hallható tánca... maga a természet lobogjon a számból... és a beteg, akit szobájába zárt a hűs idő, hadd lélegezze be tág szemmel mindezt.

S némán sietésre nógattam Thiert. Reszkettem, hogy erőm elmúlik és a mező elhervad rajtunk. És akkor nincs vigaszunk a betegnek!

S csakugyan - ó, átok! - mikor erre gondoltam... izzó, feszült lelkem szárazabb lett és én könyörögve összekulcsoltam a kezem:

- Csak most az egyszer engedd, hogy a jó teljesüljön, te Isten! Ne vedd vissza a cél előtt ajándékodat!

A szememben könny reszketett. S egyszer csak, amint érzem, hogy minden Szép, páraként, észrevétlenül szökik el zárt ajkamon át a semmibe, görcsösen megfogtam Thier kezét, rántottam rajta s futni kezdtem.

Thier lelkendezve rohant mögöttem, de a lombok és a virágok akadályozták. El-elmaradt a sötétben, de nem törődtem vele, s magamhoz szorítva a mező virágait, átcsaptam a rajtunk nevetők csoportjain. S már láttam a tüdőbajos asszony házikóját.

Ott állt sötéten, de a nyitott ablakon nem hallatszott ki a szörnyű khe, khe és mégis meg kellett állnom, hogy bevárjam Thiert.

Thier rohant, hősies harcban állva a botlasztó lombokkal és mikor lihegve hozzám ért, átnyujtotta a földet és a füvet:

- Ezt te vidd be, - mondta.

És mi, kissé kifulladtan, de jóreményekkel beléptünk...

Odabent gyertyák lobogtak, Thier fölordított és a szomszédasszonyok sápadt arca közé vetve cicomás testét, ráborult holt feleségére.

Virágkoszorús feje a beteg tüdő fölött pihent, lombkarjai átfonták a holt derekát és iszalaggal átszőtt lábai reszkettek, mikor kiemelte ágyából a holtat, és rémült, könyörgő szemmel felém nyujtotta:

- Varázsló, segíts...

 

 

 

Juhász Gyula: Őszelő

 

Az elmúlás nem szomorú nekem már

És nem fájnak a hervadt levelek,

Az ősz, mint kedves nővér, már velem jár

S én vele vidám dalolón megyek.

 

A temető pompáján eltünődöm,

Mint a jó gazda földjén széttekint,

Ölében rólam álmodik az ősöm

És magam is már föld leszek megint.

Mindenszentek, a göcsejiek ajkán mincién napja. Katolikus tanítás a szentek egyessége. Eszerint az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, és az Úr színe előtt egymásért könyörögnek, helytállanak. A küzdő egyház (Ecclesia militans) a földön élő, a szenvedő egyház (Ecclesia patiens) a már meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő, a diadalmas egyház (Ecclesia triumphans) pedig a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága.

Mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, névszerint nem emlékezik meg.

(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium)

 

 

Takács Zsuzsa: A letakart óra

 

Szegezzem a jövőre pillantásomat?

Tekintsem tárgyalóasztalnak a lombjahullt

diófát és glasszékesztyűnek

az őzgidát, amint a rácsok közé benyúlva

hátát símogatja egy kislánykéz,

amelyre bolond csókok, majd

szenvedélyes májfoltok hullanak?

Halottak napján moziba menjek?

Fa és árnyék. Árnyék és jövő.

De mondhatom-e lisztnek máris csontomat,

rohanásomat csoszogásnak? Várok

inkább a küszöb előtt, a kapunál,

ahol a bundás, szakállas őr áll.

Nézem a világ vásznait: a mandolinos,

alvó cigánylányt, akit megszaglász

a vad, de nem bánt, a félig-növény

madarat, amely maradni nem tud,

de felszállni nem mer. Hogy október

közepe van, és a hőmérő huszonhét

fokra kúszik, nem idéz, és nem előlegez

nyarat, csak meleg őszünk van,

és a hold ma oly kerek! Mérjem

Istenben az időt, ahogy Ágoston tette?

Szeretek sütkérezni a kövön,

elsurranok üldözőim cipője elől.

Huzogatom az alvó oroszlán bajszát,

morgása előre megborzongat,

és ereimben a nap melege nem szűnik.

Hogy a mulatságnak vége sose lesz,

remélem, és ami a legképtelenebb:

nem hiszem el, hogy meghalok.

 

W. A. Mozart: Requiem

 


Hervay Gizella: Utolsó levél Szilágyi Domokosnak

 

már fél tíz van és senki se jön

otthonról csak én megyek

de nélküled nem mehetek

 

írógépemen tulipán

és olyan egyedül vagyok

mint látók között a vakok

 

emlékszel mikor Páll Laji

csak mondta mondta a verseket

faltól falig és elesett

 

mikor a versekből kifogyott?

kihűlt a krumplipaprikás

és este lett és börtön a ház

 

a ház? a bolt: a kegyszerüzlet

csak loptuk a villanyáramot

az államtól mert nem adott

 

csak alhatatlan éjszakát

de lefeküdtünk mégis a földre

a villamosok mennydörögve

 

dühöngtek arrébb hat méterrel

és hat éve nem festett Páll Laji

nem tudntunk mit mondani

 

eladtunk kétméternyi könyvet

vettünk festéket ecsetet

és Laji négykézláb esett

 

úgy festett egyszerre minden képet

ahogy most rád gondolok

faltól falig mert rab vagyok

 

de dolgozom - ezt akarod?

ha kimoshatnám az ingedet

jaj úgy félek ha integet

 

a rendőr ha zebra mellé lépek

mindentől félek egyedül

és bántottalak - elkerül

 

árnyékod is - nem néz vissza

varrnék neked végtelen

délutánokat éjeket

 

elmennénk együtt Diósadra

néznénk hogy a kékiringó

szára mint a messze ringó

 

csillagokban a vérerek

és homlokodon most is lüktet

a pici ér a föld alatt tüntet

 

mert minden itt van ami volt

már fél tíz van és nem lehet

hogy nem halhattam meg veled!

 

 

Mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek

 

III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszentek ünnepét. A pápa kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlékezzenek meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis az egyház szentjeinek ajánlotta. A történtekből kiolvasható, hogy a mindenszentek nem a vértanúk ünnepének új értelmezése, hanem attól teljesen független kezdeményezés.

Nem ismert, hogy a felszentelés az év melyik napján történt, a 8. századtól azonban november elsejét említik, mint az ünnep dátumát. Az sem ismert, hogy miért pont november elsejére esett a választás, talán valamelyik pogány rítus átvétele állhat a háttérben (kelta újév vagy hispán-gall ünnep).

Mindenszentek, akárcsak a minden vértanú ünnepe idővel vesztített jelentőségéből, a három ünnep közül a halottak napjának épült be egyedül a világi ünnepek közé.

 

E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe, osztogatják. Gyertyát gyújtanak otthon, ahány halottja van a családnak, annyit. Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud temetőbe menni, az otthon gyújt gyertyát mindenszentek napján. Régebben figyelték, kinek ég előbb a gyertyája, mert a hiedelem szerint az hal meg előbb a családban.

 

A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is megemlékezzenek a család halottairól. Csallóközben is az ezen a napon sütött kalácsot osztották szét a temető kapujában álló és imádkozó koldusok között, nehogy a halottak hazalátogassanak. Jászdózsán, miközben a temetőben gyertyát égettek, odahaza égve hagyták a lámpát, {7-208.} hogy a halottak széjjel tudjanak nézni. Úgy vélték: „Míg a harang szól, a halottak otthon vannak.” A Tápió menti falvakban egy tál ételt tettek az asztalra a halott számára.

 

Mindenszentekhez gazdasági hagyományok is fűződnek. Csépán ilyenkor szorultak be az állatok – a gulya, a csürhe, a ménes és a csorda. Galgamácsán e napon szegődtették a cselédeket, pásztorokat. Nagymagyaron mindenszentekkor volt a legényvásár. Itt kötöttek a gazdák egyezséget a szolgálni menő legényekkel.

 

 

Kosztolányi Dezső: A temetőben

 

Alkonybibor; sötétlő cipruságon

a nyugvó nap mosolygó fénye reszket…

Valaki jön, mély gyászban, haloványon,

és néz, csak néz, néz egy ledőlt keresztet.

 

…Sötét az éj, csupán a hold világit,

csalogány szól a bokrok rejtekében…

Éjfélt ütött. – Susogás, – jő a másik…

S átöleli halványan, hófehéren…

 

 


Gárdonyi Géza:

Ha meghalok

 

Ne nézzetek rám borzalommal,

ha meghalok:

az a halott a koporsóban

nem én vagyok.

Csak hamu az, elomló televény.

A láng eltűnt. A láng, - az voltam én.

 

Sorsomnak gyászán se könnyezetek,

s ne mondja a pap: "Ime, porba hullt!"

Sirassátok az árva gyermeket,

s ne a rabot, aki megszabadult.

 

S mikor a szónok a sírnál beszél,

és végül kiált: "Hát Isten veled!"

ne le a sírba integessen nékem,

fölfelé nyujtson búcsuzó kezet!

 

 

Pilinszky János: Szentek egyessége

 

Mindenszentek napja az egyházi év záróünnepe. A szentlecke János evangélista látomását idézi az isteni Bárány eljöveteléről és ítéletéről: „… hatalmas sereget láttam, amelyet megszámlálni se lehetett. Ott volt minden nemzet, minden népfaj, minden nép és minden nyelvcsalád. Isten trónjánál álltak az Isten bárányának színe előtt hosszú fehér ruhában s kezükben pálmaággal.” S a szentleckét követő evangéliumban a Nyolc Boldogságot hallgatjuk, mintegy válaszul és kiegészítésül arra, ki is az, aki egyedül lesz méltó ítéletet mondani. Isten Báránya, aki a tökéletes áldozat és a tökéletes ártatlanság képe, s aki a Nyolc Boldogságban az isteni irgalom, szeretet és igazságosság örök tükrét és törvénykönyvét hagyta ránk.

 

Szent János látomása időbeli előrevetítése annak az egységnek, ami azonban már most, itt a földön is egybeolvaszt bennünket az Istenben ujjongók s a purgatóriumban várakozók népével. S e kapocs nem más, mint a felebaráti szeretet, úgy, ahogy azt az Evangélium tanítja. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítják Jézusnak az ítéletre vonatkozó szavai: „Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok…” Éheztem, szomjaztam, mezítelen voltam… Egytől egyig a felebaráti szeretetről szólnak e szavak, s úgy teljesítik ki a Nyolc Boldogság igéit, ahogy két ember öleli át egymást az irgalom és a szeretet szorításában – ahogy az irgalmas szamaritánus és szerencsétlen felebarátja ölelkezhetett. Ez köztünk Isten jelenléte, s a kapocs, mely mindannyiunkat egybefűz békéjében.

 

Ennek az egységnek, mit az egyház szentek egyességének nevez, van azonban egy szigorú történelmi tanítása is. Hogyan éljük át az emberiséget, történelmünk jelenét? A felebarát, akinek enni adunk, ha éhezik, inni, ha szomjúhozik, ebben az aktusban mindig egyetemes értékű, nem csupán egyetlen ember, hanem az egész emberiség képviselője is. Amit neki cselekszem, abban még közvetett értelemben se szerepelhet semmiféle kizárás. Jellege olyan egyetemes – hogy fordítva lehetetlen megfogalmazni. Ha egy éhezőnek enni adok, ez sohase jelentheti azt, hogy amikor neki adok, a többinek nem. A szeretet minden egyes cselekedete minden egyes ember felé irányul, mert ha nem, akkor már nem is szeretet a neve. A szeretet lényege szerint egyetemes. Nincs is másféle szeretet. Amit eggyel cselekszem, titokzatos módon mindenkivel cselekszem. Mert túl az egyes emberen, s túl minden egyes emberen, csak így találhatok Istenre.

(Új Ember, 1966. október 30.)

 

 

 

Rab Zsuzsa: Feltámadás

 

Mihez is kezdjen, aki nem hiszi
testünknek feltámadását?
Igya föl tenyerével
az állatok fejének melegét,
vigasztalja simogatással
társait a halandóságban,
igya szemébe
víztükrök ragyogását,
álljon meg hosszasan
egy málló ház előtt,
igya szívébe
egy sose látott város piacát,
számolja meg,
hány szirma van az almavirágnak,
karoljon át egy öregasszonyt,
sirassa el a holtakat.
És azt a másikat,
az élőt,
szorítsa úgy magához,
hogy minden ébredésük
feltámadás legyen,
húsvéti harangok nélküli,
zsoltárok nélküli,
tejeskannákat csörgető,
villamost zengető,
seprűt sercegtető
hétköznap reggelen.

 

  

 

Halottak napja

 

A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik. mindenszentekkel ellentétben az ünnep nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció több vallása is elfogadja: míg az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az eseményről.

 

A halottak napja szintén önálló ünnep, a másik szokástól függetlenül alakult ki: Szent Odilo clunyi apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldoztatokkal emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. A szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is.

 

Mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a néphit szerint a templomban a halottak miséznek. Halottak napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat. A Gyimes-völgyben így mondták: „Halottak napjára főzünk, sütünk cipókat odaadjuk avval, hogy a hóttaké.” Van, ahol a sírokra is tesznek élelmet, például Topolyán, de emellett a koldusoknak is adnak. Ipolyhídvégen halottak napján a közeli rokonság együtt fogyasztotta el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére.

 

Halottak napján, sőt hetében mosási tilalom volt, attól tartva, hogy akkor a hazajáró halott vízben állna. A Csallóközben is tilos volt mosni, mert megsárgulna a ruha. Nem meszeltek, mert a férgek ellepnék a házat. Halottak napján Szlavóniában sem végeztek semmilyen földmunkát, mert keléses lenne, aki ezt megszegi. Csantavéren a halottak napi esőből sok felnőtt halottra jósoltak a következő esztendőben.

 

Mindenszentek és a halottak napja ma városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe: a temetőbe járás, a sírok rendbehozatala, a gyertyával való világítás szinte mindenki számára kötelező. A halottak napjának világítással egybekötött megünneplése néhol csak újabb szokásként, a második világháború után terjedt el, például a kalotaszegi falvakban.

 

Márai Sándor: Halotti beszéd (Márai Sándor)

 

 

 

Radnóti Miklós: Csak csont és bőr és fájdalom

 

 

Babits Mihály halálára

 

1

 

Látjátok, annyi szenvedés után most

pihen e hűvös, barna test.

Csak csont és bőr és fájdalom.

S akár a megtépett, kidőlt fatörzs

évgyűrüit mutatja,

bevallja ő is gyötrött éveit.

Csak csont és bőr e test.

De most a nemzeté is

csak csont és bőr és fájdalom. Ime,

Balázs, kihez könyörgött, vedd karodba!

Ó, requiem aeternam dona ei… Domine!

 

2

 

Szavak jöjjetek köré,

ti fájdalom tajtékai!

ti mind, a gyásztól tompa értelem

homályán bukdosó szavak,

maradjatok velem:

gyászold omló göröngy,

sírj rá a sírra most!

jöjj, könnyü testű fátyol

ó, takard be,

s akit már régen elhagyott a hang, –

gyászold meg őt, te konduló harang,

lebegő lélek és gömbölyü gyöngy,

s gyászolj megint

te csilla szó, te csillag,

te lassu pillantásu szó, te hold,

s ti többiek! ti mind!

 

3

 

Tudtuk már rég, minden hiába, rák

marcangol és szemedben ott ragyog

egy messzi és örök dolgokból font világ,

s hogy oly időtlen vagy te, mint a csillagok.

 

Tudtuk, hogy meghalsz, tudtuk s mégis oly

árván maradtunk most a Művel itt.

Nagysága példa. És magasság.

És szédület. Szívet dobogtató.

 

4

 

Ki nézi most tollat fogó kezünket,

ha betegen, fáradtan is, de mégis…

ki lesz az élő Mérték most nekünk?

Hogy összetörte már a fájdalom,

nézd, ezt a költeményt is.

 

Mit szólnál hozzá? – lám az eljövő

költőnek is, ki félve lép még,

most már a Mű a mérték.

 

S nem érti árvaságunk,

ha bólintunk: halott már…

nem ismert téged, ágyadnál nem ült,

s nem ült az asztalodnál.

 

Nem tudja majd, mi fáj…

s nem kérdi és nem kérdik tőle sem, –

mint egymástól mi, – évek óta már,

mint jelszót, hogy: “ki járt kint nála?

Ki tudja mondd, hogy van Babits Mihály?”

 

5

 

Halott keze nem fogja már a tollat,

béhunyt szeme nem lát több éjszakát.

Örök világosság, kibomló égi láng

röppen felé a földi füstön át.

 

 

A középkorban feltehetően még általánosnak számított a fehér gyászviselet, amely mára már csak néhány vidéken maradt fenn; így az Ormánságban, Csökölyön, vagy a Sárköz vidékén.

A régi időkben a fehér szín, a kender- és lenvászon leplek természetes sárgásfehér, vagy fehérített színe a gyász színe volt, mely egyben a lélek tisztaságát, ártatlanságát jelképezte, ezért vált az egyházi hierarchia csúcsán álló pápa színévé is.

Ebben az értelmezésben kapott helyet később a fehér szín a középkorban és a későbbiekben legtovább a szlávoknál - ahol a halál jelképe is a "fehér asszony" volt -, a bizánci udvarban és később a francia udvarban is, ahol ugyancsak fehér színbe öltöztek a megözvegyült királynék, elnyerve ezzel a "fehér királyné" elnevezést.

Nyomokban Európa más népeinél is sokáig szokásban volt, hogy a gyermekeket, hajadonokat, fiatalasszonyokat fehérbe öltözve gyászolták.

Hazánkban a fehér gyász színe főleg Dél- és Nyugat-Dunántúlon volt legtovább szokásban.

Somogy megyében, az Ormánság területén az idősödő asszonyok egyre inkább elhagyták a fiatalabb korukban használt színeket, végül már csak fehérben jártak.

Bátky Zsigmond gyüjtése szerint az 1800-as években még a Sárközben, Hetésen is általánosan használt volt a gyász színére a fehér szín.

A Bőközben például gyász esetén a fiatalasszonyok is fehérre cserélték le színes főkötőiket, pruszlikjaikat, kötényeiket, és csak a férfiak kalapja maradhatott fekete színű.

Ez az általános fehér gyász szín emlékként a Torockói asszonyok fehér öltözetében máig fennmaradt.

Ugyancsak a fehér gyász egyik hazai változata a természetes színű, fehérítetlen vásznak mellett a sáfránnyal sárgított vászonruha is, mely a Dél Dunántúlon, Csökölyön még a 19. század végén is szokásban volt. Az itteni fehér gyászruha blúzból, alsó-, felső szoknyából, kötényből, váll- és fejkendőből, félrevetőből, valamint a fejfedőt fogó pántból a kászliból állt.

Az itteni idős emberek ruháját, halotti ravatalát és a gyászruhát is sáfránnyal sárgították. Az ehhez szükséges sáfrányt a 15–16. században hazánkban is több helyen termesztették, később azonban már csak a felvidéki vándorárusok portékájaként juthatott hozzá a dunántúli parasztság.

Érsekcsanádon ez a szokás még a 20. század elején is szokásban volt; itt még ekkor is sáfrányos ravatalon, sáfránnyal sárgított halotti ruhába öltöztették az idős embereket.

 


 

Cseh Tamás: Az első fénykép

 

 

Kántor Péter: Összeáll

 

Nem hittem volna, hogy majd ilyen messze elmész.

Maradt egy bádogdobozban egy régi zsebkés,

meg az órád, ami már nem jár, meg az a só-

nehéz, hűséges harapófogó,

meg a Cserépfalvi-féle Csendes Don. Ez elég.

Schubert Esz-dúr triója (D. 929) kurva szép!

Az andante con moto. Lateiner zongorázik,

Piatigorsky a csellós, Heifetz hegedül:

mint egy 1965-ben készített kád víz,

ami nem folyik el és ki se hűl.

 

 Pilinszky János:

Te győzz le

 

Te győzz le engem, éjszaka!

Sötéten úszó és laza

hullámaidba lépek.

Tünődve benned görgetik

fakó szivüknek terheit

a hallgatag szegények.

A foszladó világ felett

te változó és mégis egy,

szelíd, örök vigasz vagy;

elomlik minden kívüled,

mit lágy erőszakod kivet,

elomlik és kihamvad.

De élsz te, s égve hirdetik

hatalmad csillagképeid,

ez ősi, néma ábrák:

akár az első angyalok,

belőled jöttem és vagyok,

ragadj magadba, járj át!

Feledd a hűtlenségemet,

legyőzhetetlen kényszerek

vezetnek vissza hozzád;

folyam légy, s rajta én a hab,

fogadd be tékozló fiad,

komor, sötét mennyország.

 


Ottlik Géza:

A művész és a halál

 

A művész megtörülte agyagos kezét, és érdeklődő kifejezést erőltetve arcára, a halál felé fordult.

– Mit óhajtasz tehát?

– El akarlak vinni – mondta a halál nagyképűen.

Habozott.

– Látom azonban – tette hozzá kényszerülten –, hogy még nem fejezted be a szobrodat.

– Még nem – bólintott a művész.

– Nos, alkudhatsz velem, tekintve, hogy rokon a szakmánk – mondta a halál. – Egyazon megrendelőnek szállítunk mindketten, az örökkévalóságnak. Én is formát adok a változékonynak, oldozgatom a tér, az anyag és az idő bilincseit…

– Csak semmi metafizika – vágott közbe a művész fagyosan –, nagy kontár vagy.

– Gondolod? – vigyorgott a halál.

– Mindenesetre amatőr. Adj még egy napot, hogy befejezzem a szobrom.

– Elég lesz egy nap?

– Bőven.

– Jó. Kapsz egy napot még. Agyagod van?

– Van.

– Akkor hát iparkodj – mondta a halál, és magára hagyta a művészt.

Másnap újra megjelent a kis műteremben.

– Elkészültél? – kérdezte.

– Eredj a pokolba – kiáltotta a művész idegesen.

– Hohó, kedves kartársam – mondta a halál szemtelenül –, letelt az időd, viszlek.

Megnézte a készülő alkotást.

– Hiszen tegnap óta semmit sem haladtál!

– Semmit.

– Azt mondtad, elég lesz egy nap.

– Úgy látszik, tévedtem.

– No de semmit sem dolgoztál…

– Kevés az agyag – vont vállat a művész. – Kicsi a műterem.

– Hát jó – mondta a halál. – Neked adom ezt a hegyet itt, s ezt a völgyet itt. Mennyi idő kell?

– Nem tudom. Tíz nap.

– Kapsz száz napot – jelentette ki a halál nagylelkűen, és megint távozott.

Letelt a száz nap, s a halál újra megjelent.

– Itt vagyok – mondta.

– Gyerünk – mondta a művész.

– Hadd látom a szobrodat.

– Hagyjad. Gyerünk csak.

– Miért? Talán még mindig nem fejezted be?

– Nem.

– Ej, hát mit csináltál száz napig?

– Semmit.

– Kétségbeejtő. – Megnézte a szobrot, s azon csakugyan semmi változás nem látszott. – Már régen el kellett volna vigyelek. Szörnyűséges vagy. Úgy látszik, tudod, hogy nem vihetlek el addig, amíg be nem fejezted a művedet.

– Nem tudtam.

– Magasabb helyről jött ez a nyomatékos utasítás. Hagynom kell, hogy elkészítsd a szobrodat, mert művészeted is a mi ügyünket szolgálja. Fontos, bizalmas – evvel a jelzéssel kaptam az aktát. Mit ábrázol majd voltaképpen ez a szobor?

– Az életet. Teljes szépségében.

– Nem is értem – dünnyögte a halál.

– Én értem.

– Egyszóval, mire van szükséged?

– Arra, hogy hagyj békén.

– Megkapod az országot itt körülötted.

– Kevés – mondta a művész.

A halál összeráncolta homlokcsontját.

– Jó – mondta –, megkapod az egész világot, tengerekkel és egekkel és Carrara minden márványával.

– Kevés – mondta a művész.

– Kevés! Kevés! Mi kell hát neked? A végtelenség, a korlátlan végtelenség?

– A korlátlan végtelenség – mondta a művész.

– Micsoda gyerekesség ez – mondta a halál. – Hát legyen a tiéd. Szabad vagy. Az idő is a tiéd. De tudjad, abban a szempillantásban itt vagyok érted, amint befejezted a művedet.

El sem búcsúztak. A művész nevetve nézett a halál után. Övé volt megint a korlátlan végtelenség. Határidő nem volt ki204kötve. Vett egy marék agyagot, s egy fél nap alatt kényelmesen befejezte művét.

A halál ugyancsak elcsodálkozott.

– Azt hittem – mormogta –, hogy mindenáron élni akarsz. Miért siettél úgy?

– Egy csöppet sem siettem. Már csak egy félnapi munkám volt hátra.

– De ezt nem tudtad sem egy nap alatt, sem száz nap alatt bevégezni, amíg korlátlan időt nem kaptál rá.

– Nem tudtam – nevetett a művész.

– S most tiéd lehetne az élet, a végtelenség. És ilyen könnyen lemondasz róla? Visszaadod?

A művész nem felelt, csak nevetett tovább.

– Mehetünk? – kérdezte a halál.

– Mehetünk.

A művész nyakára csavarta kedves, piros sálkendőjét, berakta szekrényébe a szanaszét heverő poharakat, s egy régi dalt dudorászva, amelyre vanszteppet táncolt egykor, elindultak. Esti hét óra volt. A halál fecsegett erről-arról, kaszája ingadozott a vállán. Ráérősen lépegettek a völgy oldalában, csenevész bokrok, lucfenyők között.

 

 

Gabriel Fauré: Requiem

 

 

 

Kántor Péter: S már hegedűszóra se

 

Egy ideig

akár a mannát az égből

várjuk az elveszetteket

a kedveseket, akik

kiszorultak időből-térből

csak emlékezetünkbe úsznak bele néha

mint sebzett bálnába rozsdás szigonyok

s sziszegünk tőlük –

egy ideig

visszavárjuk őket, akár a mannát az égből

mindegy, ki küldi, s mindegy, miért

aztán valamiért

elfelejtjük őket, mint a temetetteket

vastag bálnahúsunk beheged

s már hegedűszóra se térnek vissza

a kedvesek.

 

 

Johannes Ockeghem, Requiem ― Introitus

 

 

 

 

 

Kassák Lajos: anyám idegen földre költözött

 

A város alszik. Anyácska átjött a tulsó partról,
hogy fölénk teritse fekete pamutkendőjét s most
ezen a mállott rongyon kandítanak át a csillagok.

 

Távoli órák kondulnak s félálomban már hallom is, amint az öregasszony
visszafelé csoszog a szélben, ősz fürtjeivel játszik a fuvallat. Szegényke!
Evezőit elhagyta valahol s örül a szivem, hogy látom,
mint Tolsztoj három szent aggastyánja, száraz lábbal vándorol át
a tó szinén, hogy csendes otthonába térjen ő is még hajnal előtt.
Igen, igen, ő a boldogtalanság lánya, a hervadt, szelid tekintetü hölgy,
aki nappal láthatatlan és éjjelente saját kezével gondozza népeit.
Az ő kegyelméből már nyugton pihen a város, de ti örök szerencsétlenek,
kik még nem oltottátok el lámpáitokat, keljetek fel ócska matracaitokról,
álljatok ki a kapuk elé és nyitott tenyérrel intsetek a távozó után,
csókkal bucsuzzatok a szegény öregasszonytól, aki nappal kitér az utatokból,
éjjelente betakar meleg nagykendőjével és látó két szemével
őrködik fölöttetek.

 

 

 

 

 

Halotti beszéd és könyörgés

(Pray-kódex, 1200 körül)

 

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté először Isten a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki a paradicsomot házul. És a paradicsomban való minden gyümölcsből, monda neki, hogy éljen, csupán egy fa gyümölcsétől tiltá el. De mondá neki, miért ne egyék. „Bizony, amely napon eszel azon gyümölcsből, halálnak halálával halsz.” Hallá holtát az ő teremtő Istenétől, de feledé. Engede az ördög intésének, és evék azon tiltott gyümölcsből. És azon gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserü vala a vize*, hogy a torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de az ő egész fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt e munkás világba, és lőn Ádám a halálnak és pokolnak fészke – és az ő egész nemének kárára kihatóan. Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel. Bizony egy ember sem kerülheti el e vermet. Bizony mind ahhoz járók vagyunk. Kérjük Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen és bocsássa meg az ő minden bűnét. És kérjük Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és az angyalokat mind, hogy imádkozzanak érette. És kérjük Szent Péter urat, kinek adatott hatalom oldásra és kötésre, hogy oldja fel az ő minden bűnét. És kérjük mind a szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten az ő imádságuk miatt bocsássa meg az ő bűnét – és szabadítsa meg az ördög üldözésétől és a pokol kínzásától, és vezesse őt a paradicsom nyugalmába, és adjon neki a mennyei országba utat és minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: Kürie eleiszon!

 

Szerelmes barátim! Imádkozzunk e szegény ember lelkéért, kit az Úr e napon e hamis világ tömlöcéből kimente, kinek e napon a testét temetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy az ítéletnap eljövén az ő minden szentjei és felemelkedettei (választottai) közé jobb felől való odaiktatás végett felélessze őt! És tibenneteket is! Clamate ter: Kürie eleiszon.

Pais Dezső olvasata

 

  

Bella István: Mintha

 

Csak olyan lesz, apám, ha meghalok,

mintha bezárnál, s én, kamra-sötétben

pókhálós-fények, teknőc-limlomok

hallgatásában egy fénycsíkhoz lapulok,

s tudom, nem jössz többé soha értem…

 

És olyan lesz, fiam, ha meghalok,

mintha elbújnék, s te, folyamsötétben

iszamos fények, homályidomok

zúgásában kiáltgatsz, hol vagyok,

s nem érted, hogy én miért nem értem…

 

És olyan lesz, anyám, ha meghalok,

mintha visszafogadnál, s én, élő sötétben,

lélegző fények, homály-liliomok

világűrmélyén szívedhez lapulok,

s hallgatom visszhangját a földnek: éltem.

 

 

Örkény István: A színész és a halál

 

Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész.

A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival - még vastüdővel is - életre kelteni. A jeles színész, hosszú haláltusa után, este fél hétkor kiszenvedett; tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe.

A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zetelaki késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult), de aztán egyre jobban magára talált, s a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyíltszíni tapsot kapott érte.

Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta:

- Ma nehéz napom volt.

 

 

 

 

 

Kassák Lajos: Tél van és kegyetlenül fúj a szél

 

A halottak nem tartanak velünk közösséget, hiába marasztaljuk őket,

égő gyertyát emelnek kezükbe és levándorolnak a fekete alvilágba.

Gyász kíséri őket és hideg szelek trombitálnak fölöttük ezüstből hajlított trombitákon.

Vannak, akik utánuk fordulnak hulló könnyeikkel s vannak,

akik terített asztalhoz ülnek:

zsíros húsokat és nehéz borokat isznak fájdalmukban.

Aki meghalt, nem hatódik meg könnyeinktől és nem ül le mulatozni velünk az asztalhoz.

De mégis, ha meghalok, jó barátaim, ti csak mulatozzatok vidáman.

Szegény ember voltam egész életemben,

tüskén feküdtem és éhen csavarogtam,

 

ünnepeljétek meg hát távozásom óráját fehérre terített asztal mellett

zsíros húsokkal és elringató nehéz borokkal.

 

 

 

 

Mészöly Dezső: Halottak hatalma

 

Hogy tudnak ütni a halottak!

Élő nem sújthat akkorát.

Tőből fordulnak ki a fák.

 

ős boltozatok beomolnak,

Mikor a halott odavág.

 

Hogy tudnak ölni a halottak!

Ki élő, lágy, s tán megbocsát;

De a halott pardont nem ád;

A holtak némán kaszabolnak,

Hogy belesápad Góliát.

 

Hogy tudnak győzni a halottak!

Ráérnek ők, nem félnek ők,

Jó ágy a hant, jó vár a föld;

 

Jeltelen sírja a halottnak:

Bevehetetlen szirt-erőd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikk:

http://7torony.hu/index.php?c=58581

http://www.7torony.hu/index.php?c=50375

 

Forrás:

hu.wikipedia.org

mek.niif.hu

irodalmijelen.hu

pim.hu

hycry.wordpress.com

MAGYAR NÉPRAJZ - JELES NAPOK – ÜNNEPI SZOKÁSOK; AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz

 

 
Olvasva: 2693 alkalommal